Sosialt ansvar

Vi ønsker å være med å ta ansvar for samfunnet rundt oss, og for å bidra til en bærekraftig fremtid. Vi ønsker å bidra til å gjøre faglig kunnskap mer praktisk, relevant og virkelighetsnært for barn og unge. Stikkord er teknologi – utvikling – innovasjon.

TeknolabSkole - bwVårt bidrag har vært å etablere og sponse Teknolab Bergen, en ideel organisasjon i vår region med formål å styrke realfagskompetanse i grunnskolen.

Les mer teknolab-bergen.org