Produkter

CGE Risk Management sine produkter levert gjennom oss er tilpasset for det norske markedet, og leveres med full support enten fra oss eller via vår partner.

BowTieXP_300pxNøkkelord: Visuell styring av risiko, bowtie metode, styringssystem. Klientbasert verktøy (Windows) basert på bowtie metode, spesielt egnet for visualisering av komplekse risikobilder og gjøre dem kommunikativ og forståelig. Består av flere aktiverbare moduler. Fra NOK  15.000,-


AuditXPSMALLNøkkelord: Interkontroll, revisjon, kvalitativ risikovurdering

 

AuditXP er en aktiverbar modul for generering av spørsmål og gjennomføring av internkontroll eller eksterne revisjoner. Kvalitative spørsmål knyttes opp mot barrierene, tilhørende aktiviteter eller dokumenter til barrieren, eller generelle observasjoner. Integrert med BowTieServer, kan revisjoner gjennomføres eksempelvis på en iPad hvor risikobildet automatisk blir oppdatert i skyen i sammen med eventuelle kommentarer.


IncidentXP_300px

Nøkkelord: Undersøkelser, granskning, læring av hendelser, HFACS, risikobasert tilsyn

Effektiv læring av hendelser er ofte utfordrende for de fleste bedrifter, spesielt på tvers av organisasjonen. I tillegg til et effektivt avviksystem, er det viktig også å avdekke underliggende årsaker til hendelsen.

Modulen støtter flere granskningsmetoder: HFACS, BSCAT, Tripod Beta, Root Cause Analysis (RCA), Barriere Failure Analsysis (BFA).


BowTieServer SMALL

Nøkkelord: Skybasert, sentralisering av informasjon/data, tjenestebasert løsning